Sag: Kapellanboligen (tidl.), Holeby

Kirkevej 4, Lolland
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Kapellanboligen (tidl.), Holeby
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Kirkevej 4
Kommune:
Lolland
Omfang:
Beboelseshuset og udhuset (1850).
Fredet 1986.
Beskrivelse:

Kapellanboligen ligger nær Holeby Kirke, vest for selve Holeby. Anlægget består af to bygninger: et beboelseshus og et udhus. Bygningerne er opført som bolig for kapellanen og er i dag indrettet med henblik på forsamling og administration i forbindelse med kirken.

 

Begge kapellanboligens bygninger er opført i bindingsværk, der er kalket over stok og sten. Begge bygninger har fodrem og står på en lav sokkel af delvis tilhugne marksten. Tagene er tækket med strå: udhuset bærer et helvalmet tag, mens beboelseshuset har et halvvalmet tag. Alle vinduer og døre er malet røde. Vinduerne, der er opsprossede, er både ældre dato eller af nyere af traditionel type.

 

I det indre har beboelseshuset en nyere indretning med konfirmandstue, lille køkken og toiletfaciliteter. Udhuset er indrettet med graverkontor, omklædningsfaciliteter, værksted og garage.

Miljømæssig værdi:

De miljømæssige værdier knytter sig det helstøbte miljø omkring anlægget, der omfatter den nære beliggenhed til kirken, den brostensbelagte gårdsplads mellem de to bygninger, de åbne og let kuperede arealer omkring bygningerne samt til træet, der står nær udhuset.

Kulturhistorisk værdi:

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til bygningernes traditionelle konstruktion i bindingsværk, der efter lollandsk tradition er kalket over stok og sten. Dertil kommer Kapellanboligens beliggenhed nær kirken, der fortæller om anlæggets tidligere funktion som tjenestebolig.

Arkitektonisk værdi:

I det ydre knytter de arkitektoniske værdier sig til bygningernes hvidkalkede konstruktion i bindingsværk, de røde døre, vinduer og porte samt de stråtækte tage.

 

I det indre knytter de arkitektoniske værdier sig til beboelseshusets fyldingsdøre, der er af nyere dato, men rekonstrueret efter en gammel dør fra i huset, dørgrebene samt til bræddelofterne og de fritliggende bjælker. De rekonstruerede, ældre detaljer er sammen med de ældre patinerede bygningsdele, så som et slidt dørtrin, med til at give et indtryk af hvordan rummene har set ud før i tiden.

Bærende fredningsværdier:

I det ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til bygningens generelle materialeholdning. Samt  alle ældre og traditionelle detaljer, herunder det hvidkalkede bindingsværk og de tækkede tage.

 

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til materialeholdningen og de ældre og traditionelle detaljer, herunder fyldingsdørene, messingdørgreb, plankegulvet og de fritliggende bjælker. 

Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
11-04-1986
Begrundelse:
Journal nr.:
621-5-102/85


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 2


Fredet bygning Kirkevej 4
Fredet bygning Kirkevej 4

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap