Sag: Pederstrup

Pederstrupvej 124, Lolland
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Herregård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Pederstrup
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Pederstrupvej 124
Kommune:
Lolland
Omfang:
Hovedbygningen (1813-22 af C.F. Hansen). F. 1945.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Herregård
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
07-10-1985
Journal nr.:
625-5-30/80

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
17-04-1984
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
22-02-1945
Journal nr.:
66/43-49/44


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Pederstrupvej 124, Pederstrup, matr.nr. 1ca, Pederstrup hovedgård, Vesterborg. Farvearkæologisk undersøgelse. Midtvejsrapport. 3 sider. Lene Larsen. November 1984. Pederstrupvej 124, Pederstrup, matr.nr. 1ca, Pederstrup hovedgård, Vesterborg. Summarisk bygningshistorisk og -arkæologisk redegørelse. 3 sider samt tegninger. Per Axelsen. August 1985. Pederstrupvej 124, Pederstrup, matr.nr. 1ca, Pederstrup hovedgård, Vesterborg. Farvearkæologisk undersøgelse. Rummene i stueetagen. 10 sider samt fotografier (19 optagelser). Lene Larsen. September 1986.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Pederstrupvej 124

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap