Sag: Skovfogedstedet, Petersværft 2

Petersværft 2, Vordingborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Skovfogedstedet, Petersværft 2
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Petersværft 2
Kommune:
Vordingborg
Omfang:
Enetages grundmuret beboelseslænge med stråtag samt det grundmurede stråtækte udhus (1905, bolig udvidet 1916, formentlig af Viggo Dahl). Fredet 1994.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Petersværft 2 knytter sig i det ydre til skovfogedstedets enetages, hvidkalkede, grundmurede beboelseslænge med stråtag samt det tilhørende grundmurede, hvidkalkede, stråtækte udhus. Huset er opført i 1905 og forlænget med to fag i 1916, begge gange formentlig efter tegninger af arkitekt Viggo Dahl (1860-1939), der restaurerede Petersgård Gods’ hovedbygning 1898. Det harmoniske og enkle udtryk, udført i gedigne materialer og elegante detaljer, er kendetegnende for Dahl, der også tegnede Petersgårds avlsgård (1906) og Petergårds forpagterbolig (1900).

Den kulturhistoriske værdi knytter sig desuden til husets ydmyge men samtidigt udsøgte detaljer og bygningsdele, som de svungne segmentfrontoner over midterfagene, profilerede gesimser og opsprossede vinduer med hjørnebeslag, der gør huset til et fint eksempel på et skovens hus til en højere funktionær. Dertil kommer tidstypiske detaljer som det lille stråtækte vindfang i udskåret rødmalet træ og de mørkegrønt malede skodder med udskårne hjerter, som et udtryk for den herskende smag på udvidelsestidspunkt, hvor Bedre Byggeskik netop var begyndt at danne skole. 

Den kulturhistoriske værdi ved Petersværft 2 knytter sig i det ydre desuden til husets oprindelige funktion som skovfogedbolig og til husets historiske tilknytning til det samlede kulturmiljø Petersværft, tidligere skibsværft fra 1777, som i dag består af en gruppe velbevarede huse, barklade og anløbsbro.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Petersværft 2 knytter sig til bygningens beliggenhed i det kulturhistoriske miljø Petersværft, hvor skovfogedstedet fremstår som et helstøbt gavlvendt længehus på kraftig granitsokkel med symmetriske gavle, harmoniske facader og stråtækt tag. 

Den arkitektoniske værdi knytter sig ligeledes til facade- og gavlkompositionen med taktfaste vinduer og døre og centralt placeret indgangsparti i gavlen. De tre skorstenspiber giver huset en vertikal betoning mens de taktfaste vinduer og døre giver facaderne en vandret betoning. Hertil kommer de svungne segmentfrontoner, det lille vindfang i rødmalet træ, skodderne og de profilerede gesimser, der løfter bygningens ydmyge funktionelle fremtræden og giver det et elegant udtryk.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier knytter sig i til husets beliggenhed i det uspolerede kulturmiljø Petersværft ud til vand, skov og marker og den historiske tilknytning til Petersværfts øvrige bygninger. 

I det ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den harmoniske form og proportionering med de taktfaste vinduer og døre, de svungne frontoner, det stråtækte tag med de tre skorstenspiber, indgangspartiet med håndværksmæssige detaljer i gavlen og de opsprossede vinduer med skodder. Hertil kommer alle oprindelige og ældre bygningsdele og den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
13-05-1994
Begrundelse:
"Bygningen indgår som en del af det helstøbte og uspolerede områder omkring Petersværft. ""Skovfogedstedet"", der stort set er uændret siden ombygningen, er med dets smukke proportioner et fint eksempel på et skovens hus til en højere funktionær. "
Journal nr.:
911/361-0001


Dokumenter

Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 2


Fredet bygning Petersværft 2
Fredet bygning Petersværft 2

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap