Sag: Officershuset, Petersværft 4

Petersværft 004, Vordingborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Officershuset, Petersværft 4
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Petersværft 004
Kommune:
Vordingborg
Omfang:
Grundmuret enetages vinkelbygning med høj kælder og halvvalmet, rødt tegltag (1807, udvidet 1885 og 1903). F. 1994.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
13-05-1994
Begrundelse:
Bygningen indgår som en del af det helstøbte og uspolerede områder omkring Petersværft. Officersbygningen er opført i 1807 af Admiralitetet som bolig for den officer, der havde kommando over de strandvagter, der bevogtede kysterne. Den er fredet på grund af de kulturhistoriske kvaliteter, herunder den arkitektoniske holdning, der især i den ældre del kommer magtfuldt til udtryk: den ældre stramme fløj er således vidne om den tid, hvor kronens mænd førte opsyn med strandene, og den nyere del fortæller om glæden ved udsigt.
Journal nr.:
911/361-0001


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Petersværft 4

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap