Sag: Birketvej 64-66, Bandholm

Birketvej 64-66, Lolland
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Birketvej 64-66, Bandholm
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Birketvej 64-66
Kommune:
Lolland
Omfang:
Den 16 fag lange og seks fag brede bindingsværksbygning (midten af 1700-tallet), og hækken langs Birketvej og Smedestræde. F. 1993.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Natur ; Andet

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
16-02-1993
Begrundelse:
Journal nr.:
926/363-0001

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
11-02-1993
Begrundelse:
Journal nr.:
911/363-0001


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Birketvej 64

Fredede omgivelser: 2

Signatur Natur
Signatur Andet


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap