Sag: Hvedemagasinet, Bandholm

Havnegade 23, Lolland
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Hvedemagasinet, Bandholm
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Havnegade 23
Kommune:
Lolland
Omfang:
Det toetages, grundmurede pakhus med teglhængt mansardtag (1800-tallets midte). F. 1994.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
18-03-1994
Begrundelse:
Hvedemagasinet, opført i sidste halvdel af 1800-tallet, har både de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning. Bygningen er som et af de få tilbageværende pakhus en værdig repræsentant for de mange, store kornpakhuse og magasiner fra Bandholms storhedstid i sidste halvdel af 1800-tallet, hvor byen fungerede som udskibningssted for det velstående Mariboområde. Endvidere er bygningen markant for Bandholm by.
Journal nr.:
911/363-0002

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
02-01-1995
Begrundelse:
Journal nr.:
926/363-0003


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Havnegade 23

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap