Sag: Bangshave, Maribo

Meinckes Vej 1 (tidl. Bangshavevej 23), Lolland
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Bangshave, Maribo
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Meinckes Vej 1 (tidl. Bangshavevej 23)
Kommune:
Lolland
Omfang:
Pavillonen (Gl. Skovnæs mejeri, 1853). F. 1964.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
17-09-1964
Begrundelse:
Journal nr.:
6/64


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Meinckes Vej 1

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap