Sag: Søndergades Bomhus, Maribo (fredning ophævet)

Søndergade 38, Lolland
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Søndergades Bomhus, Maribo (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Søndergade 38
Kommune:
Lolland
Omfang:
Bomhusbygningen (1779). F. 1919.* Oph. 2012.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
17-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
22-07-1974
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
13-03-1919
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
25-10-2012
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder ikke, at Søndergades Bomhus (1820), Søndergade 38, Maribo, Lolland Kommune ud fra en samlet vurdering længere har de arkitekturhistoriske eller arkitektoniske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. Bygningen er udefra set et velbevaret. I det indre er den imidlertid fuldstændig ændret. Bygningens indvendige opdeling og den ene ydervæg er fjernet, og alle overflader er nye.
Journal nr.:
2011-7.82.04/360-0003

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
15-12-2014
Journal nr.:
2011-7.82.04/360-0003


Omfattede bygninger: 1


Bevaringsværdig bygning Søndergade 38

Fredede omgivelser: 0Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap