Sag: Torvet 24, Maribo

Torvet 24, Lolland
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Torvet 24, Maribo
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Torvet 24
Kommune:
Lolland
Omfang:
Bygningen mod torvet og det vinkelbyggede hus mod Kapellanstræde (1700-tallet og 1840). F. 1945. Ophævet 2014.
Beskrivelse:

 

Bygningshistorie:

 

kilder:

 

Miljømæssig værdi:

 

Kulturhistorisk værdi:

 

Arkitektonisk værdi:

 

Bærende fredningsværdier:

 

Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
17-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
24-02-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
05-05-2014
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder ikke at bygningen mod Torvet 24 og det vinkelbyggede hus mod Kapellanstræde i Maribo, Lolland Kommune, har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. Baghuset fremstår aktuelt som et beboelseshus, og den kulturhistoriske helhed med beboelse i forhuset og stald, lo og lade i baghuset er dermed gået tabt. I det indre er alle tre bygninger i overvejende grad præget af nyere planløsninger og overflader, som svækker bygningernes arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Kulturstyrelsen finder derfor, at værdierne i dag knytter sig til dele af forhusets ydre, hvilket ikke er tilstrækkeligt til en opretholdelse af fredningen.
Journal nr.:
2013-7.82.04/360-0001

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
17-12-2014
Journal nr.:
2013-7.82.04/360-0001


Omfattede bygninger: 2


Bevaringsværdig bygning Kapellanstræde 2
Bevaringsværdig bygning Torvet 24

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap