Sag: Nordgade 9, Nyord

Nordgade 9, Vordingborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nordgade 9, Nyord
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nordgade 9
Kommune:
Vordingborg
Omfang:
Bindingsværkshuset (1800-tallet).
Fredet 1971.*
Beskrivelse:

Nordgade 9 ligger i landsbyen Nyord, nordvest for Stege. Bygningen er en syv fag lang og tre fag bred, hvidkalket bindingsværkslænge med kampestenssokkel, delvist sortopstolpet tømmer og stråtag med skorsten og kragetræer i rygningen. Længen har traditionelle, opsprossede vinduer, gennemstukne bjælkehoveder, sugfjæl og overgavle i lodrette, sortmalede brædder. Mod syd har længen et udskud med et nyere termovindue. 

 

I det indre har bygningen i stueetagen et nyere køkken, kontor, bad og toilet samt stue, hvorfra en nyere trappe fører til tagetagen som er indrettet til beboelse og præget af nyere overflader. Der findes en krybekælder under dele af længen.

Bygningshistorie:

Bygningen er opført i 1800-tallet og istandsat i sidste halvdel af det 20. århundrede.

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kun få landsbyer i det østlige Danmark har i en grad som Nyord bevaret det typiske landsbypræg fra før udskiftningen, med tofter, gårde, huse, torve, gader og stræder samlet i et kompakt og tæt bebygget fællesskab, som ydermere er klart afgrænset fra den omkringliggende eng og ager. Nordgade 9 bidrager med sin tilpassede skala, traditionelle udseende og placering til forståelsen og opretholdelsen af Nyords kulturmiljømæssigt interessante, og ganske sjældne bebyggelsesmønster.  

Kulturhistorisk værdi:

Bygningens kulturhistoriske værdier knytter sig til længens alder og placering, som fortæller om den befolkningstilvækst Nyord oplevede i begyndelsen af 1800-tallet og som resulterede i et behov for flere boliger. Da det ikke var hensigtsmæssigt at inddrage landbrugsjord til husene, eller muligt at udvide mod vandet, blev flere mindre huse bygget på de større gårdes tofter. Nordgade 9 er et eksempel herpå. Hertil kommer bygningens ældre bygningsdele i form af stuens bræddeloft, bjælker og stolper samt ældre døre med beslag.  

Arkitektonisk værdi:

Arkitektonisk fremtræder bygningen som en traditionel bindingsværkslænge med kampestenssokkel, gennemstukne bjælkehoveder og et næsten ubrudt stråtag med skorsten. Hertil kommer den enkle materialeholdning som tydeligst viser sig i nordsidens markante, ubrudte bindingsværk.

Bærende fredningsværdier:

I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til længens placering og traditionelle fremtræden med ubrudt nordside, gennemstukne bjælkehoveder, traditionelle vinduer og næsten ubrudt, stråtækt tagflade. Hertil kommer den generelle materialeholdning. I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de ældre bygningsdele i form af gulve, døre, beslag, stolper og loftsbrædder.

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
26-09-1986
Begrundelse:
Journal nr.:
625-5-26/80

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
29-10-1971
Begrundelse:
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Nordgade 009, matr.nr. 34, Nyord Ø, Nyord. Summarisk bygningshistorisk beskrivelse. 2 sider. Ruth og Søren Lundqvist. Februar 1986.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Nordgade 9

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap