Sag: Bogø Møllegård

Bogø Hovedgade 40, Vordingborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelse mm.
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Bogø Møllegård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Bogø Hovedgade 40
Kommune:
Vordingborg
Omfang:
Stuehuset (ca. 1790).
Fredet 1964.*
Beskrivelse:

Bogø Møllegård er et anlæg bestående af tre sammenbyggede længer beliggende syd for Bogø by. Gården er opført som bolig for mølleren til den nærliggende Bogø Mølle. Kun den midterste længe, stuehuset, er omfattet af fredningen. I dag fungerer Bogø Møllegård som privat beboelse.

 

Gården er opført i bindingsværk hvidmalet over stok og sten, taget er stråtækt og den stuehusets sydvestlige gavl er stråtækt, mens den nordøstlige gavl er inddækket med brædder. Mod gården har stuehuslængen to små kviste. Alle vinduer er enten af ældre dato eller af nyere koblede vinduer i traditionel udformning. Tagryggen bærer to skorstene med sokkel og krave.

 

I det indre er stuehuset blevet moderniseret i nyere tid og der ses spor af den ældre ruminddeling med et hovedskillerum, der er bevaret enkelte ældre gulve og ældre fyldingsdøre. Loftet er uudnyttet.

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Den miljømæssige værdi ved Bogø Møllegård knytter sig til den nære beliggenhed til Bogø Mølle samt det åbne landskab ved møllegård og mølle. Der knytter sig også miljømæssig værdi til gårdspladsens stenbelægning samt til den tidligere møddingsplads, der ligger udfor den østre sidelænges gavl.

Kulturhistorisk værdi:

Den kulturhistoriske værdi ved Bogø Møllegård knytter sig til den nære beliggenhed til Bogø Mølle, der fortæller om bygningens tidligere funktion som bolig for mølleren. 

 

I bindingsværket mod haven ses flere spor efter ændringer, så som døroverliggere over tidligere indgangsdøre. Der knytter sig også kulturhistorisk værdi til bygningens konstruktion i bindingsværk med gennemstukne bjælker, hvidmalet tømmer og tavl samt den stråtækte gavl. 

Arkitektonisk værdi:

Den arkitektoniske værdi i Bogø Møllegård knytter sig i det ydre til bygningens konstruktion i hvidmalet bindingsværk og tavl, det stråtækte tag, den stråtækte gavl samt de to skorstene med sokkel og krave.

 

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til de ældre gulve, ældre fyldingsdøre, dørgreb og bukkehornshængsler.

Bærende fredningsværdier:

De bærende fredningsværdier i Bogø Møllegård knytter sig i bygningens ydre til den ældre materialeholdning med alle detaljer, herunder bindingsværkskonstruktionen med tavl kalket over stok og sten, det stråtækte tag og gavl samt de småsprossede vinduer. Dertil knytter de bærende fredningsværdier sig i særlig grad til bygningens stærke kultur- og miljømæssige værdier, der gør den til en vigtig del af Bogøs historie og miljø.

 

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til sporene efter en ældre grundplan med hovedskillerum samt alle ældre detaljer, herunder de ældre gulve, ældre døre, dørgreb og hængsler.

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
12-06-1969
Journal nr.:
3/69

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
17-09-1964
Journal nr.:
6/64


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Bogø Hovedgade 40

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap