Sag: Bogø Navigationsskole (fredning ophævet)

Bogø Hovedgade 140, Vordingborg
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Komplekstype:
Skole
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Bogø Navigationsskole (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Bogø Hovedgade 140
Kommune:
Vordingborg
Omfang:
Hovedbygningen (ca. 1885). F. 1983. Ophævet 2014
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Skole
Bebyggelsestype:
Fisker-/færgeleje - Indenfor ældre byområde
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
02-05-1983
Journal nr.:
621-5-71/82

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
30-09-2014
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder ikke, at Bogø Navigationsskole, Bogø Hovedgade 140, 4793 Bogø By i Vordingborg Kommune, har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. I det ydre fremstår Navigationsskolen i store træk som da den blev fredet. Dog er bygningen ændret væsentligt siden opførelsestidspunktet, hvor den stod med lodrette gavle samt afslutningstårne og spir ved gavlene og kvistene. Den oprindelige, markante arkitektur er svækket og de hvidmalede murdetaljer og sternbrædder, samt termovinduerne i tagetagen, har ydermere svækket bygningens arkitektoniske og arkitekturhistoriske værdi. Også indvendigt er bygningen kraftigt ombygget, således at den tidligere anvendelse som navigationsskole aktuelt udelukkende kan aflæses i facadens navneplade. I det indre er bygningen domineret af en nyere planløsning samt nyere bygningsdele og –detaljer der i høj grad har svækket de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, og som på ingen måde passer til bygningens ydre fremtræden.
Journal nr.:
2013-7.82.04/390-0001


Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 1 Bogø Hovedgade 140A

Fredede omgivelser: 0Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap