Sag: Nordenkirke 17, Nakskov

Nordenkirke 17, Lolland
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nordenkirke 17, Nakskov
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nordenkirke 17
Kommune:
Lolland
Omfang:
Forhuset (1857).
Fredet 1964.
Beskrivelse:
Nordenkirke 17 er beliggende midt i byen lige bag ved kirken. 

Bygningen er et to-etagers muret byhus med sortpudset sokkel, orangepudset murværk og hvidmalede detaljer som pilastre, blændinger, bånd og gesims. I soklen er placeret tre støbejernsvinduer. Hoveddøren er placeret i det sidste fag mod vest med samme udsmykning om døren som over de rundbuede vinduer. Udsmykningen på første etage er mindre detaljerede, men har i stedet et kvadret murværk over de ældre vinduer samt et hvidt bånd, der følger de rundbuede vinduer rundt. Taget er et heltag af røde vingesten, med en hvidpudset skorstenspibe i tagryggen, et støbejernsvindue mod gaden, og to mod gården.      
Bagsiden af bygningen har en tilbygning i to etager mod øst. Muren er pudset orange og soklen grå med to støbejernsvinduer i. En bagdør fører af en trappe ned til en mindre have, og videre ned til kælderen.  

Indvendigt bærer bygningen præg af nyere ombygning, uden særlige bevarede detaljer eller overflader. Bygningen er opdelt i en lejlighed i stueetagen og en lejlighed på første etage. Begge lejligheder har ældre trægulve og forsatsruder, men er ellers istandsat med nye køkkener og badeværelser. Tagetagen er indrettet med enkle loftrum og i kælderen findes flere fælles rum. I kælderen er støbte gulve og her ses et par ældre træstolper.
Bygningshistorie:
Opført i 1857
kilder:
Intet angivet
Miljømæssig værdi:
Bygningen har miljømæssige værdi i sin nære beliggenhed og samhørighed med kirken. Kirken er omgivet af en græsplæne og en lav mur ud til den omkringliggende vej. Det flade grønne areal foran kirken giver lys of luft til Nordenkirke 17, der hermed også har et frit udsyn til kirken.
Kulturhistorisk værdi:
De kulturhistoriske værdier knytter sig til facadens historicistiske stiludtryk. De rundbuede vinduer, de mange dekorationer på specielt den nederste del af facaden samt det lidt specielle bånd over vinduerne på førsteetage.
Arkitektonisk værdi:
Facaden er dominerende sammenlignet med de omkringliggende bygninger i gaden. Facaden har en tydelig hierarkisk opbygning, som med de talrige dekorationer ligger stor vægt på stuetagen, der skilles fra første etage med et detaljeret kassettebånd. Tætheden af de fremhævede hvide dekorationer giver bygningen stor vægt på den nederste del, mens den øverste del virker lettere. Specielt det hvide parti, under vinduerne i stueetagen med blændingsfelter, giver sammen med soklen en meget høj base for resten af bygningen.   
Hoveddøren bærer endvidere mange detaljer, herunder diamantformede fyldninger, og et rundbuet vindue over døren. Dette vindue løfter dørpartiets overkant op i samme højde som overkanten på vinduesrækken i stueetagen.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig primært til facaden og de mange detaljer, herunder pilastrene, bånd, blændinger, gesims samt ældre dør og vinduer. 
 
I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den bevarede skorsten og den synlige konstruktion i kælderen.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
02-01-1964
Begrundelse:
Journal nr.:
6/64


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Nordenkirke 17

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap