Sag: Staldbygning, Nykøbing Slot

Rosenvænget 12, Guldborgsund
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Staldbygning, Nykøbing Slot
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Rosenvænget 12
Kommune:
Guldborgsund
Omfang:

Staldbygningen (1635 af Hans II van Steenwinckel). Fredet 1992.

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
08-07-1992
Begrundelse:
Bygningssynet fandt, at staldbygningen, der er opført 1635 og tilskrevet Hans van Steenwinckel den yngre, har de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der begrunder en fredning. Bygningen, der oprindelig udgjorde en del af Nykøbing Slots staldgård, er en af de få økonomibygninger, der er bevaret fra renaissancen.
Journal nr.:
411/369-0001


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Rosenvænget 12

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap