Sag: Gammel Torv 3-7, Nysted

Gammel Torv 3, 5 og 7, Guldborgsund
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med middelalderlige dele, fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
4
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Gammel Torv 3-7, Nysted
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Gammel Torv 3, 5 og 7
Kommune:
Guldborgsund
Omfang:
Forhusene (nr. 3:* 1831; nr. 5: 1846; nr. 7: 1600-tallet) og baghuset (1847). Fredet 1954.
Beskrivelse:

Tre bygninger beliggende på den nordlige side af byens torv med kirken i baggrunden. 

Nr. 3 og 5 er i dag slået sammen til en bolig men fremstår stadig som to bygninger fra gaden.  Gammeltorv 7 er en mindre bolig, der er tilknyttet nr. 3 og 5 med fælles portrum og baggård.

 

Beskrivelserne vil i det følgende behandles for hver af bygningerne nr. 3, 5 og 7.

 

Gammeltorv 3 er et enetages bindingsværksforhus med gennemstukne bjælkeender. Bygningen er kalket over stok og sten i en orange farve. Taget er halvvalmet over vestgavlen og har røde tegl. På tagryggen er en hvid skorstenspibe. Facaden har ældre småsprossede hvidmalede vinduer og en grønmalet ældre dør, med et smalt glasfelt i overdelen.

Indvendigt findes en stue i stuetagen og værelse i hele første sal. Alle rum har delvist nyere overflader, klinkegulv, gulvtæpper og ubehandlede bræddebeklædninger. Både i stueetagen og på loftet er der gennemgang til nr. 5.  

 

Gammeltorv 5 er et enetages bindingsværkforhus med gennemgående gavlkvist over de to fag og et bredt portrum om til have. Bygningen er opført med gennemstukne bjælkeender. Tømmeret i facaden er malet i en lysegrøn farve, mens tavlene er kalket i en lys gul. Alle vinduer er ældre, småsprossede og hvidmalede. Taget er af røde tegl med en hvid skorstenspibe. Indgangen findes i portrummet, som er gennemgående til baghaven. 

Indvendigt er bygningens stueetage opdelt i stue og køkken, og 1.salen er indrettet med værelser. Alle rum har nyere overflader.

 

Nr. 7 er et enetages bindingsværkforhus i tre fag med gennemstukne bjælkeender. Facaden har en høj sortmalet sokkel, eller er der kalket rød, over stok og sten, med to grønmalede vinduer og på gavlen et smalt vindue. Fire granittrin går op til en grønmalet fyldingsdør. Bagsiden står med grønmalet tømmer og gulkalket tavl, en revledør og to mindre vindue. Taget er af røde tegl, og i tagryggen er en hvid skorstenspibe.

Indvendigt er bygningen opdelt med mindre køkken, toilet, stue og sovehems.

 

Baghuset er en enetages bindingsværksbygning, med tjærede sokkel, gulkalkede tavl, sort træværk og heltag af røde tegl. Facaden mod gården har rundbuede støbejerns staldvinduer og grønmalede revledøre.

Indvendigt står rummene med naturstensgulv, kalkede vægge, synlige bjælker og rester af staldindretning.

Bygningshistorie:

Forhus nr. 3

Genopbygget på en gammel grundmur efter en brand den 10. februar 1831. Bygningen blev genopbygget som et fem fag langt bindingsværkshus. I 1846 solgte Hans Larsen det østre fag sammen med nabohuset og samtidig blev nr. 3 forlænget med et fag mod vest. Endnu en forlængelse af et fag kom i 1867 og vestgavlen blev grundmuret. Det vestlige fag blev i begyndelsen af det 20 århundrede ændret til mulig gennemkørsel. Huset gennemgik en omfattende istandsættelse i 1978-79.

 

Forhus nr. 5

Bygningen havde indtil 1846 fem fag, hvor efter det fik et yderligere fag op til nr. 3. Gavlkvisten på bagsiden nævnes første gang i 1847, mens kvisten på facaden først blev opført i 1920 af arkitekt Jos. Holck. På ca. samme tid blev husets gamle vinduer erstattet med de nuværende småsprossede krydspostvinduer.

 

Forhus nr. 7

Bygningen er opført af tømmer fra 1600-tallet. Huset omtales første gang i 1761.

 

Baghuset nævnes første gang i 1847.

 

Gammeltorv torv var frem til 1654 centrum for Nysted, da byens rådhus lå her.

kilder:

Huse i Nysted, Nysteds bevarelsesforening, nytrygt udgave i 2008.

Miljømæssig værdi:

Torvet præges af lave en- eller toetages bygninger og Nysted Kirke som nabo. Alle tre bygningerne er med til at definere torvet som et af de ældre, planlagte byrum i Nysted. Bygningerne giver i sin lille skala, patina og unikke farvesætning en oplevelse af variationsrigdom, der styrker torvets karakter.

 

Volden mod Nysted kirke danner en ryg til baghuset, og begge elementer omslutter gårdrummet og gør det intimt. 

Mod torvet findes foran nr. 3 og 5 en lille forhave indrammet af et hvidt stakit og en brostensbelagt fortovskant. Forhaver er et gennemgående træk ved næsten alle bygninger ved torvet, og det giver en mellemzone mellem privat og offentligt.

 

Det brede portrummet i nr. 5 har værdi ved den forbindelse der skabes mellem gade og have samt det lange kig der opstår.  

Kulturhistorisk værdi:

Gammeltorv 3, 5 og 7 repræsenterer en tidsperiode fra 1600-tallet med et byggeri som både i materialer og struktur fortæller om typiske boligmønstre i en mindre dansk by.

Ved at bygningerne stadig fremstår som tre boliger fra facaden, kan man aflæse de små sparsomme boliger med tilhørende baghus med værksted og mindre stald.  

 

De ændringer som er foretaget i slutningen af 1900-tallet fortæller om en tid, hvor antallet af kvadratmeter pr. indbygger forøges ved sammenlægninger og udnyttelse af loftetagen. 

Arkitektonisk værdi:

De arkitektoniske værdier fremtræder ved det traditionelle bindingsværk fra senklassicismen, med kalkede facader, der var en tradition frem til 1870´erne i Nysted, samt de tilføjede gavlkvistene, der også er klassiske i Nysted i starten af 1900 hvor Arkitekt Johannes Holch udførte kviste på mange huse i Nysted.

Bygningerne fremtræder som individuelle med hver deres karakter og ved dette fastholdes den klare og enkle proportionering, hvor det ubrudte tag samler bygningerne.

Bærende fredningsværdier:

I bygningerne mod torvet knytter de bærende fredningsværdier sig til bygningernes ydre, hvor man kan aflæse de forskellige udviklingstræk, og oprindeligt tre bygninger. Til bindingsværket, de ubrudte tagflader og den traditionelle materialeholdning, herunder kvisten, portrummet, de mange ældre vinduer og døre.

 

I bygningernes indre knytter de bærende fredningsværdier sig til det ældre snedkerinventar i form af døre og gerichter.

 

De bærende fredningsværdier ved baghuset knytter sig til bygningens ydre, herunder bindingsværk, revledøre, støbejernsvinduer og traditionelle materialeholdning. Indvendigt til de originale materialer.

Antal bygninger:
4
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Med middelalderlige dele, fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
02-11-1988
Begrundelse:
Journal nr.:
625-5-158/87

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
17-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
6/54

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
29-05-1954
Begrundelse:
Journal nr.:
6/54


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Gammeltorv 003, matr.nr. 195, Nysted bygrunde. Bygningshistorisk undersøgelse. 2 sider samt fotografier og skitser. Jens Chr. Varming. Juli 1987. Gammeltorv 003, matr.nr. 195 og 196, Nysted bygrunde. Bygningshistorisk og -arkæologisk undersøgelse. 12 sider samt kort og fotografier. Peter Bering/Jens Chr. Varming. Juli 1987. Gammeltorv 005, matr. nr. 195 og 196, Nysted bygrunde. Bygningshistorisk og -arkæologisk undersøgelse. 12 sider samt kort og fotografier. Peter Bering/Jens Chr. Varming. Juli 1987. Gammeltorv 007, matr. nr. 195 og 196, Nysted bygrunde. Bygningshistorisk og -arkæologisk undersøgelse. 12 sider samt kort og fotografier. Peter Bering/Jens Chr. Varming. Juli 1987.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 4


Fredet bygning Gl Torv 3
Fredet bygning Gl Torv 3
Fredet bygning Gl Torv 3
Fredet bygning Gl Torv 3

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap