Sag: Fiskergade 12, Nysted (fredning ophævet)

Fiskergade 12, Guldborgsund
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Komplekstype:
Beboelseshus
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Fiskergade 12, Nysted (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Fiskergade 12
Kommune:
Guldborgsund
Omfang:
Forhus og sidehus (før 1761). F. 1984.* Oph. 2012
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelseshus
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
15-06-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
621-5-90/83

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
12-06-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
06-06-2012
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder ikke, at Fiskergade 12 i Nysted (nævnes i 1761, væsentligt ombygget omkring 1850, fredet i 1984) bestående af forhus og sidebygning, Guldborgsund Kommune, længere har de kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen, og skal på den baggrund udtale sig for en ophævelse af fredningen. Bygningssynet angiver i 1984, at bygningen fredes af kulturhistoriske grunde. På fredningstidspunktet fremstod bygningen som en lille håndværkergård bestående af en beboelse og et værksted. I dag er den kulturhistoriske fortælling ikke længere til stede. Ejendommen blev opmålt i 1993, og der blev tegnet et forslag til ombygning. Der ses ikke at være givet tilladelse til ombygningen. Bygningens indre fremstår nu med nyere overflader overalt og med sidebygningen indrettet som et stort rum med loft til kip, også i forhuset er den oprindelige rumstruktur ændret. Hertil kommer adskillige nye vinduer og døre.
Journal nr.:
2011-7.82.04/376-0006


Omfattede bygninger: 2


Bygning med bevaringsværdi 2 Fiskergade 12
Bygning uden fredning/bevaring Fiskergade 12

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap