Fortidsminder

Her kan du downloade alle fortidsminderne fra databasen enten for hele landet eller fordelt på kommune. Vælg først hvilken kommune, du vil downloade, dernæst hvilket filformat, og til slut hvilken projektion.

Hvis du er bruger af et GIS system som MapInfo eller ESRIs produktsuite, så vil du kende til filformaterne og projektionerne.

Hvis du bare gerne vil have en liste over fortidsminderne, som du kan putte ind i et regneark, så vælg CSV formatet. Bemærk at hvis du vælger alle kommuner, så bliver filen for stor til at kunne åbnes i et regneark.


Geometritype
 Punkter
 Arealer

Format
 MapInfo Tab
 ESRI Shapefile
 CSV

Referencesystem
 UTM 32N/ETRS89
 Længde-bredde/WGS84

 

 

Seværdige fortidsminder i Danmark

Hvis du kun er interesserede i de fortidsminder, som Slots- og Kulturstyrelsen anbefaler som seværdige, så vælg at downloade her. Metoden er samme som ovenfor.


Geometritype
 Punkter
 Arealer

Format
 MapInfo Tab
 ESRI Shapefile
 CSV

Referencesystem
 UTM 32N/ETRS89
 Længde-bredde/WGS84

 

 

Beskyttede sten- og jorddiger

Findes for download gennem Danmarks miljøportal