Kontakt

Har du spørgsmål til eller oplysninger om et bestemt fortidsminde?
Hvis du har spørgsmål om et bestemt fortidsminde, så kontakt det museum, der har ansvar for fortidsmindet. Det samme skal du gøre, hvis du har oplysninger om et fortidsminde. Museet indberetter dine oplysninger til Fund og Fortidsminder.

Spørgsmål om driften af Fund og Fortidsminder
Slots- og Kulturstyrelsen driver og udvikler Fund og Fortidsminder. For spørgsmål om driften af webstedet skriv venligst til: ff@slks.dk eller til adressen: Slots- og Kulturstyrelsen/Fortidsminder, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V