Trælhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
030208-5

Fredningsnr.
35221

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Rest af stor høj, (Trælshøj) (nu Taagehøj) 20 x 12 x 5 m med stejle terrasserede, tilgroede sider; sti til top; på topfladen en krans af unge roser. Højtbeliggende.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nordvest for Gaarden, ikke langt fra Loddens vestlige Skjel, ligger den anseelige Trælhøi, oprindelig omtrent 85' i Tværmaal med en høide paa mindst 18'. Høien er nu afgravet meget paa næsten hele Omkredsen, og mod Syd-øst er der afkjørt en betydelig del; Brudets Bredde er her 70' og er omtrent 14' høi. Bevares maa den hele runde Plads som Høien endnu fylder, med et Tværmaal af 70'. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Jordhøi, 22' og 72' i Diameter. Hele den østre Side er bortgravet fra Top til Bund, desuden ere de andre Sider stærkt afgravede lange Foden. Toppen er noget affladet. Høien har saaledes oprindelig været høiere og større i Omfang. Den ligger paa Toppen af en høi Banke. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af stor Høj, "Trælshøj" [[nu: Taagehøj]], 20 x 12 m., 5 m. høj, med stejle, terrasserede, tilgroede Sider; Sti til Top; paa Topfladen en Krans af unge Roser. Højtbeliggende.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Tågehøj"/"Trælshøj". Højen måler ca. 5 x 20 x 15 m. i NS-lig retning. Stejlt afgravet mod Ø uden vegetation og også ret stejle sider i de øvrige retninger, hvor lidt er uden vegetation. Tæt bevokset med roser, løvkrat, graner; meste ser ud til at være plantet i ældre tid. Højen har en flad top. Mod NØ er der i kanten af højtoppen sat et tøndeformet foderbræt for vildt på mindre, udjævnet flade. Langs højfod og delvist i højfod samt enkelte steder på toppen er der plantet graner og buske, alder ca. 1-2 år? i et firkantet areal ca. 25 x 23 m. En sti uden vegetation fører op ad højen fra SØ. Jeg gjorde ejer opmærksom på § 53 (gav kopi af loven), men sagde, kontoret ville tage stilling til, om beplantningen skulle fjernes/dele deraf fjernes/blive? Den ligger højt i terræn ca. 350 m. fra offentlig vej. Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, højt i terræn. Vidt udsyn. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)