Koldhøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
030208-8

Fredningsnr.
35222

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Koldhøj, 2,5 x 12 m. Velbevaret.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.1. Tæt nord for Gaarden findes en velbevaret Rundhøi, som ved Pløiningen om Foden har faaet en næsten firsidet Grundflader med Sider mod Øst og Vest paa 64', mod Nord og Syd paa 51'. Da Høien ligger paa skraanende Flade, har den til de forskjellige Sider en noget forskjellig Høide; mod Vest er den omtrent 8' høi, mod Øst omtrent 10', mod Nord omtrent 13'. Høien er fuldstændig bevaret uden Huller eller Brud; kun er den noget affladet paa Toppen. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Koldhøj", 2 1/2 x 12 m., velbevaret.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Koldhøj". Højen måler ca. 3,5 x 19 x 16 m. i N-S-lig retning (noget større end tidligere beskrevet). Den er med ret stejle sider og lidt uregelmæssig overflade, alt tilgroet - ser dog velbevaret ud. Der ligger enkelte mindre marksten på højen, der er ret flad foroven, lidt skrå flade. Højens nuværende form skyldes sikkert ældre kreatur- og pløjeskader. Enkelte mindre buskagtige træer ellers tilvokset med græsser. Den ligger højt i terræn, ca. 100 m. fra offentlig vej. Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret høj, højt i terræn. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Pæn høj med fin udsigt.