Blæsinge

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
030208-28

Fredningsnr.
35223

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 28/7 1892, gdr. Ludvig Jensen Dipl. Afmærkn.: MS 1895. ved løjtnant Lassen. Runddysse med kammer af bæresten og delvis afvæltet dæksten. 4 randsten.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.4. Umiddelbart nordvest for foregaaende findes ubetydelige Levninger af en oprindelig meget anseelig Jættestue. Jordhøien er for største Delen afgravet. Fire Sidesten i Kammeret, en enkelt Gangsten og en nedstyrtet Overligger findes endnu. Sidestenene have en Høide af 7'. Stuens indre Længde har været omtrent 19'. Kammeret er maaske ikke fuldstændig udgravet om de endnu staaende Sidesten. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Runddysse. Fredlyst ved Declaration af 1892. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse med Kammer af Bæresten og delvis afvæltet Dæksten; 4 Randsten.

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse, 3,0 x 14,0 x 13,0 m. Højen måler ca. 2 x 14 x 13 m. i ØV-lig retning med en noget uregelmæssig overflade; hulning i og især V for kammeret. Kammeret har måske været polygonalt med 4 ret store bæresten (B), dækstenen (D) sprængt og ligger da i kammeret nu (Bogstaverne henviser til skitse). Der findes 4 randsten(?). Dækstenen rager ca. 1 m. op over højen. Den ligger forholdsvis lavt i terrænet nedenfor højdedrag mod V og NØ, ca. 25 m. fra landevej. Omtrent 40 m. mod SØ findes der tilsyneladende en sløjfet dysse, nu tilplantet med graner - ikke tinglyst. ** Seværdighedsforklaring ** Dyssen har en landskabelig værdi - kan også ses fra hovedvejen mod Ø. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.