Møllehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
030208-35

Fredningsnr.
35224

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Møllehøj, runddysse 1 x 12 m. 20 randsten. Af kammer kun 1 bæresten på plads, samt 3 store spredtliggende sten. Be- plantet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rester af en Runddysse. Jordhøien er 40' i Diameter og 4' høi. Af Randstene findes endnu 21, toppede og middelstore. Af Kammeret staa endnu en indvendig flad 4' høi og 3' bred Steen i Retn. Ø-V. Nord for Kammeret findes en stor 6 1/2' lang og 4' bred Steen, der maaske har hørt til Kammeret. Monumentet ligger paa fladt Terrain. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Møllehøj", Runddysse, 1 x 12 m.; 20 Randsten; af Kamret kun 1 Bæresten paa Plads, samt 3 store spredtliggende Sten. Beplantet.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Møllehøj". Runddysse (lavere og bredere end tidligere beskrevet), 1,2 x 16,0 x 16,0 m. Højen måler ca. 0,7 x 16 x 16 m. (god pløjeafstand) og har 2 randsten, nogle ret tilgroede. Ejer sagde, at den også blev kaldet "Tingstedet" til den nedlagte landsby "Blæsinge" ved broen mod Ø. Lidt SV for midten ses 2 (udvæltede bære?-) sten med lavning mod SV, hvor der ligger 1 større sprængt stenstykke (fra dæksten??). S for denne står 1 bære(?)sten med kilehuller i ØV-lig retning - vistnok alle sekundært placeret. 3 m. NØ herfor rager 1 større sten ca. 0,5 m. op over terræn, dæksten(?) til dette kammer eller et andet, der da ser ud til at være intakt? Der ligger enkelte mindre marksten på højen og stenstykker. Der står et gammelt markredskab på højen; kunne have museal interesse, derfor ikke bedt om at få det fjernet. Der vokser 3 gamle løvtræer og lidt hyld, ellers græs på højen. Lidt uden vegetation. Dyssen ligger på bakkeskråning ved Rokkemose Rende nedenfor højdedrag mod N. Ca. 200 m. til offentlig vej. Kunne ved lidt pleje blive pænere. Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Runddysse med forstyrret kammer (2 kamre?) på ret jævn skråning ned mod bækleje. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)