Skrædderens falske Vidner
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030210-18

Fredningsnr.
332238

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 29/9 1887, skænket tl fredning af kammerherre, gre- ve E. Molkte og fredningen tiltrådt af fæsteren Jens Kristensen. Afmærkn.: MP 1894, ved godsforvalter Berthelsen. En gruppe på 5 bautasten (der er i virkeligheden 6 sten). "Skrædderens falske vidner". Matr.nr. 43a: Høj i skel til Reerslev matr. nr. 43c.
Undersøgelsehistorie  (11)
1889 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa toppen af "Bøgebjerg" findes en Bautastens gruppe, bestaaende af 5 paa Enden reiste, toppede Stene, der rage 3'4"-4'- 4'-4'10" og 5'8" op fra Jordfladen, samt af en sjette, omvæltet. Stenene staa uregelmæssigt for hverandre paa et Areal af ca. 500 [kvadrat] Alen. De kaldes "Skrædderens falske Vidner". Se; Thiele, Danmarks Folkesagn, II, 40. Se sidstnævnte Indberetn. og tab. I. I Sæby Sogn ved Ogtvedgaarden findes en enkeltstaaende Sten, "den skrudtryggede Skrædder" kaldet, der siges at høre med til Gruppen. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Gruppe paa 5 Bautasten. "Skrædderens falske Vidner"; de to sydligste paa Matr.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
6 bautasten "Skrædderens falske vidner". De står i en uregelmæssig rundet form med ca 5-10 m' indbyrdes afstand, 4 i have, 1 lige S for hæk og 1 lidt SV for den på mark. De rager op til ca 1,7 m op over terræn. Areal ca 20x15 m. Der er intet tegn på højrest . De er dels placeret i have S for bygninger og udenfor på mark. Det ser ud til at stedet bruges som sommerhus, ingen hjemme. De står højt i terræn på Bøgebjerg, Ø for Skræderstenen". Der er tilplantet på mark Ø for huset. Det er graner, ca 3-5 år gamle, fleste ser visne ud. de findes ca 15 m fra indkørsel og 200 m fra offentlig grusvej. Graner NØ for anlægget. Have + havevegetation (hæk, buske) dog imellem anlægget og granerne. Der har ikke været plantet før. ** Seværdighedsforklaring ** Bautasten højt i terræn, ses næsten ikke på afstand, da de fleste findes i have, omgivet af hæk. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Museal berejsning
Roskilde Museum
Bautasten grundplan 60x110 cm og 105 cm høj over jordens overflade. Stenen står på matr. nr. 16d, syd for matrikel 43c med de fire andre bautasten i gruppen.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)