Søstrup By

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030314-1

Fredningsnr.
312412

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1809. : 4/10 1894, Søstrup kommune. Afmærkn.: MS 1897, ved gdr. Petersen, Nysonnerup. Dyssekammer på skolens legeplads. 5 bæresten, 1 væltet tærskelsten, 1 dæksten.
Undersøgelsehistorie

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skolelodden. Dysse. Kammeret er sekssidet, er 5' langt, 2 1/4- 4 1/3' bredt. Retning Ø-V. Stenene 1-5 er 3'-4' høje, Endestenen mod Øst 6 er derimod kun 1 1/4' høj. Bredden af 1-5 er fra henved 3' til henved 4'. 6 er knap 2' bred. Kammeret dækkes af en Overligger, der kun hviler paa 1, 2 og 4; den er 8' lang, c 6' bred og 3 3/4' tyk. Fra Fylden i Kammeret til dens Underflade er knap 2'. Til Kammerets Østende støder en Gang, dannet af 2 Stene. Nr. 7 er 3 1/2' bred og 3' høj; Nr.8 er 3 1/4' bred, 3 1/3' høj; deres Afstand er 2 1/2'. Dyssen ligger højere end Omgivelserne, men synlig Høj spores ikke. C 6' Nord for den er Marken stærkt sænket ved bortførsel af Fyld. Bevoksning: 1983: Græs

1893 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer paa Skolens Legeplads; 5 Bæresten, 1 væltet Tærskelsten, 1 Dæksten.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse i højrest. Mål fra skema: 2,4 x 8 x 7 m (definerer ikke objektet.EDB) Højen måler ca.0,6 x 8 x 7 m i rund oval form i Ø-V'lig retning. Dyssekammeret ligger i midten, omtrent 6-sidet med 2 bæresten mod S, 2 mod N, 1 mod V og 1 tærskelsten mod Ø og 2 gangsten. 1 stor dæksten, der rager ca.1,8 m op over højen. Lille hul i stenens top. Højen er bevokset med græs og i kanten er der en stenkreds af mindre sten, antageligt sekundært anbragt. Ligger i tidligere skolegård, ca.1,5-4 m fra bygninger i vinkel. Udsyn til parcelhuse mod N. Nogle af bærestenene er måske fra samme større sten (kløvet) Indre mål: 1,6 x 1,2 x 0,6 m Ejer: A/S af 25.8.1971 Nørupvej 58 DK-4300 Holbæk (Virksomhed, den tidligere skolegård anvendes til parkering- dyssen er velholdt) ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret, stort dyssekammer i tidligere skolegård, nu virksomhed. Bevoksning: 1983: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
Efter at det i foråret 2020 ved en tilstandsvurdering var konstateret, at fortidsmindet var livsfarligyt og der var fare for sammenstyrtning, blev der foretaget en restaurering. Den delvist nedskredne dæksten blev hævet og bærestenen herunder blev rettet op og revnen sikret med indborede stålstænger. Ved opretningen nedgravedes foran og under bærestenen og byggelagene blev dokumenteret. Med kiler, donkraft og lufttryk sænkedes dækstenen således, at dækstenen fik et korrekt tryk på fire af kammerets bæresten.