Serritslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100110-22

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (7)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhöi, 120' l. c 35' br; mange Gravninger i Overfladen.

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ø-V, 4200 x 2000, 2,00 høj. Overfladen er ganske forrodet; den vestl. Del er omtrent sløjfet, i Midtpunktet ses flere store Sænkninger. NV for Midten ses Rester af en større sprængt Sten. Lynggroet i Hede.

1939 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 0713:10, Status: B

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj 2 x 20 x 42 m. Den vestlige Del af noget udvisket Karakter. Tilgroede Afgravninger mange Steder paa Højen saavel som Rævegrave. Beplantet m. Gran i Granlæbælte.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1959 Aflysning
Journal nr.: 1303/59
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Frigivet.

2023 Museal grafisk eller digital dokumentation
Vendsyssel Historiske Museum
Langhøjen ses på O1-kortet angivet med højsignatur som en rundhøj.

Litteraturhenvisninger  (0)