Birkehøj
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-95

Fredningsnr.
28241

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Jættestuen Birkehøjs indre dimensioner er imponerende. Med et gravkammer, der er 11 meter langt, to meter bredt og to meter højt, var der plads til mange gravlæggelser i samme kammer. Den store stenkonstruktion viser det komplicerede arbejde og den specialiserede viden, som man havde i stenalderen, så man kunne begrave sine døde sikkert og tørt inde i gravkammeret.
Anlæg og datering  (13)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3300 - 2601 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 2351 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2900 - 2601 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1951 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Gravgenstand, Oldtid (dateret 2350 - 1101 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Dekl. tingl.: 6/6 1919 (Gdr. Th. Hansen , Birkehøjgaard.) Afmærkn.: 1920, Kjær. Diplom Høj, "Birkehøj", 2 x 30 m. I højen en udgravet jættestue. Kamret er 11 m l, 2 m br. og 1,90 m. højt. 23-24 bæresten. 4 dæksten på plads (2-3 forhen fjernede.) Græsklædt i ager. NMI: ........ 23-24 bæresten, hvorover skifter af mindre sten, der dog mangler i vestenden. Enkelte bæresten hælder indad. I østenden næsten ene små sten. 4 dæk- sten på plads (2-3 forhen fjernede). Mod SSØ udgår gangen 0,40-0,70 m bred, 0,60-1,20 m høj, sat af 8 par sidesten, hvoraf 2 par er karmsten, ved det inder- ste par karmsten en tærskelsten. 6 dæksten. Højen græs- klædt. I ager.
Undersøgelsehistorie  (22)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Hovedlodden S.V. for Byen ligger "Birkehøj", en mindre fladagtig Høj, oveni hvilken ses to store Stene, formentlig Dækstene til et Stenaldersgravkammer (Gangbygning?). Bevoksning: 1983: Græs

1909 Museal besigtigelse
Journal nr.: 513/09
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1909 Museal udgravning
Journal nr.: 513/09
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestuen udgravet af private med ejerens tilladelse. Fundet anmeldt af G. Rosenberg. [Ifølge protokollen skulle der foreligge en kort beretning fra Rosenberg om besigtigelse af stedet, bemærkninger om oldsagerne fra H.Kjær samt knoglebestemmelse fra H.A.Nielsen. - mangler i arkiv.].

1919 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 225/19
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaurering af jættestuekammeret, idet stenpakningerne var skredet ud, ligeledes retablering af højoverfladen.

1919 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 225/19
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1919 Museal restaurering
Journal nr.: 225/19
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rørformet ravperle og gennemboret dyretand (hund), fundet ved restaureringen.

1931 Museal besigtigelse
Journal nr.: 282/32
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1931 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 282/32
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmeldelse om beskadigelse af jættestuen.[j.nr. 687/31 = 282/32 -sagens papirer mangler i TOP].

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Birkehøj" 2 x 30 m. I Højen en udgravet Jættestue. Kamret som er 11 m. langt, 2 m. bredt og 1,90 m højt er dannet af 23-24 Bæresten, hvorover Skifter af mindre Sten, der dog mangler i Vestenden. Enkelte Bæresten hælder indad. I Østenden næsten ene smaa Sten. 4 Dæksten paa Plads (2-3 forhen fjærnede). Mod SSØ udgaar Gangen 0,40-0,70 m. bred, 0,60-1,20 m. høj, sat af 8 Par Sidesten, hvoraf 2 Par er Karmsten, ved det inderste Par Karmsten en Tærskelsten. 6 Dæksten. Højen græsklædt. I Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Journal nr.: 461/67
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 461/67
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskadigelse af dæksten. Fund af menneskeknogler, lerkarskår, dobbeltøkseformet ravperle og søpindsvin. [minus inv.nr.].

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Birkehøj". 2,5 m.høj, 22 m.lang, 22 m.bred. Høj med udgravet jættestue. Kammer øst-vest, åbent i vest, hvor et par dæksten mangler. Gang mod syd. Noget ujævn overflade. Små, nye afgravninger i overfladen (blev tildækket). Jorden omkring enderne af de to vestlige dæksten skrider ind i kammeret. Bør udbedres snarest. Lige nord for højen ligger en dynge marksten. Kopi af skema sendt til Sv.Thorsen 30/5-1983 med opfordring til at se på højen. ** Seværdighedsforklaring ** Pænt kammer. Adgangsforholdene bør forbedres. Bevoksning: 1983: Græs

1984 Antropo-/odontologisk analyse
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet

1984 Analyser af materiale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet

1984 Museal restaurering
Journal nr.: F6111/73
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Jættestuens stenpakninger var skredet ud to steder i kammeret. Nye stenpakninger blev sat ind og hulrummene i højfylden opfyldt. Huller i højoverfladen blev udfyldt med græstørv. Gravkammeret blev oprenset og gulvet reguleret. Se beretning.

1996 Museal prøvegravning
Journal nr.: SN613-0592
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Prøvegravningen viste, at den åbne del af kammeret og gangen var tømt helt til gulvniveau. Udenfor gangen lå en stor stenbunke af uvis alder og det kunne ikke siges, om et evt. offerlag fandtes bevaret herunder. Kammeret målte 6,6 m i længden, men har iflg. de ældre oplysninger været 11 m langt.

1999 Registrering af knoglemateriale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Nyrup; stenalder; A25497.

2003 Museal restaurering
Journal nr.: NM 8333/03-01 (SN 6111-73, SN 2001-613-0207, 2003-2118-0017)
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
To bæresten i jættestuens gang hældede indad. Den overliggende dæksten blev gravet fri og fjernet, og de to bæresten blev rejst op. Dækstenen blev genplaceret og udgravningshullet tildækket. Fem af jættestuekammerets bæresten hældede. Disse blev rettet op. Otte bæresten i jættestuen blev sikret ved montering af rustfri stålspindler. Gulvet i jættestuens kammer og gang blev dækket med et ca. 10 cm tykt lag sand. Jættestuens tørmure blev restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med ny. Se beretning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2013 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2013-7.20.03-0003
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)