Bjergesø
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030411-39

Fredningsnr.
302230

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 29/7 1892, købt. Afmærkn.: MS 1907, L. Lassen. Langdysse, 13 m l., 8 m br. Randsten : mod SV 5 (v), mod SØ 6, mod NV 8 (4 v). 8 m fra SV-enden kammer bestående af 4 sidesten og 1 dæksten, på plads. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den sydvestre Halvdel af en Langdysse, nu 28' lang i Retn. NØ-SV fra den SV Ende til Kamret, 20' bred. Kamret, som tildels staaer frit ovenpaa den lave Jordhøi, er sat af 5 Sten og har Indgang fra Øst; det er 5' langt, ca. 3'8" bredt (ved Indgangen 1'9") og 3 1/2' høit. I Dækstenen, som ligger paa Plads over Bærestenene, er der et par skaalformede Fordybninger. Af Randsten findes for den SV Ende 5' alle omvæltede), for den SØ Side 6 og for den NV Side 8 (deraf 4 væltede). Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 13 m. l., 8 m. br. Randsten: Mod SV. 5 (væltede) mod SØ. 6; mod NV. 8 (4 væltede). 8 m fra SV.-Enden Kammer, bestaaende af 4 Sidesten og 1 Dæksten, paa Plads. Græsklædt i Ager.

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1969 Museal besigtigelse
Journal nr.: 432/71
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Flere skåltegn registreret på bæresten.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse med højrest bevaret (0,9 m høj) omkring kammeret. Højen er orienteret NØ-SV og er omgivet af randsten. Randstenene står et stykke oppe på højsiden. Ved den NV-lige langside taltes 8 sten, SØ 7 sten, SV-ende 3 sten. NØ-ende ses ingen randsten. Kammeret er her placeret næsten ude ved højfoden. Kammeret består af 4 bæresten og 1 overligger på plads. På overliggeren ses flere store skålgruber som også findes på randstenene. Op til langhøjens SV-ende forekommer et tilvokset mergel/grusgravshul. Jorden omkring MS er trampet ned, således at stenen hælder 45 grader. Kreaturer har endvidere trampet vegetationen i SØ-hjørnet og på skrænten ned mod grusgraven. Her eroderes jorden bort. Et hjulspor placeret mellem randstenene i sydvest ende. Ejer har lovet at fjerne den 1/3 84. Mål;2,6x15x10 m. Fortsættelse: pleje. Sagen F550-45 afsluttet. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn og velbevaret langdysse ca 10 meter fra landevej. Adgang kunne let etableres. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)