Store Vildmose
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100113-41

Fredningsnr.
081254

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Dyrkningsspor, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj. 0,4 x 9 m. En stor sten på toppen.
Undersøgelsehistorie  (7)
1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højning, ganske lav, ca. 9 M. br. Nordlig i den ses en 2/3 M. br. Sten. Udenom er Tørvejord, ca. 2/3 M. dyb.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1 x 14 m. Velbevaret. Lyngklædt i udyrket Mose.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1971 Museal udgravning
Journal nr.: 063/1970
Vendsyssel Historiske Museum
Undersøgelse af højtomt forud for restaurering. Der blev gravet tre grøfter, 4,65-6 m lange, 1 m brede ind i højfoden. Grøfterne viste, at højen ikke havde randsten, men derimod en grøft omkring foden af højen. Grøften var 35-40 cm dyb, 35 cm bred. Bund jævnt afrundet, siderne lodret til jævnt skrånende. I en af grøfterne, der blev afgravet til undergrundsniveau, fremkom N-S gående kraftige, parallelle ardspor. Ud fra grøfterne har højen haft en diameter på 13-14 m, grøft incl. Anslået højde ca. 1 m.

1971 Museal restaurering
Vendsyssel Historiske Museum
Restaureringen af højen blev foretaget således, at bevoksningen af bævreasp blev fjernet. Rævegrave blev tildækket med opkastet materiale fra en N-S gående grøft, der tangerer højen.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer
Lille, græsklædt høj ii Grishøjgårds Krat.

Litteraturhenvisninger  (0)