Steenstien
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030501-1

Fredningsnr.
28176

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Ændring af tinglysningen foretaget d. 20/10-2006: ***************************************** Høj, ca. 1 x 13 m, med dyssekammer kaldet "Stenstuen". I nord 2 randsten; over disse - i kanten af højens plane topflade - 2 andre sten. Midt på højen det rektangulære kammer med åbning i NØ, af 1 bæresten i SØ, 2 i NV, 1 i SV og med 1 dæksten; indvendig 2,0-2,4 x 1,0 m, 0,8 m højt. Græsklædt i ager. Tingl.: 20/10 1933, gdr. Ole Klejs Sørensen og hustru. Afmærkn.: MS 1932, Raklev. Stenstuen, dyssekammer af 4 bæresten og dæksten.
Undersøgelsehistorie  (12)
1874 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Steenstien", en Jættestue eller Stendysse, 40 Alen fra Stranden (80 Alen Øst for Vejen), Samsø Fjord, paa flad Mark paa en ubetydelig, naturlig Jordhøining, jævnt skraanende nedad mod Standen. Dyssen er sat af fire - formodentlig oprindelig 7-Stene med en Overligger, som er væltet af, men henligger paa den ene Side; Dækstenen er 6 Fod lang, 4 1/2 Fod bred, 3 1/2 Fod høi. Gravens Form er langagtig firsidet, med Længderetning NNO-SSV. Indvendige Maal: Længde 8 Fod; Brede 3 Fod 3 Tr; Høide 2 Fod 4 Tr. Indgangen har formodentlig været mod Nord. De tilbagestaaende Stene ere alle temmelig jævne og glatte paa den indad mod Graven vendende Side, og hælde temmelig stærkt indad foroven. Et Par Alen fra Indgangen ligger tre større Stene, der muligen oprindelig have været paa de med a, b og c betegnede Steder. Graven var ryddet, men med en lille Gravning, den 3 September 1874, fandtes i Bunden et 4-5 Tommer tykt Lag af Tang blandet med Smaastene; og enkelte Stumper af Knogler. En nærmere Undersøgelse og Udgravning ville være ønskelig. Bevoksning: 1980: Græs

1932 Museal restaurering
Journal nr.: 188/33
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1932 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Stenstuen", Dyssekammer af 4 Bæresten og Dæksten. Rest.1932

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med dyssekammer, kaldet "Stenstuen". Kammer af 4 bæresten, der alle har kontakt med overliggeren. Det jordfri kammer måler indvendigt: 2,0 - 2,4 m x 1,0 m og er 0,8 m højt. Nord for indgangen et par randsten og to mulige randsten ved nuværende højfod. Kammeret står på en plan topflade der ret brat falder i en skråning, der flader ud for den dyrkede mark. JGB: afsætningen er (vist siden rettet) korrekt på både m.b. og 4 cm kort. PPE har afkrydset for "ændret afsætning".) ** Seværdighedsforklaring ** Fint bevaret dyssekammer af ældre type (urdysse med indgang) på høj med et par randsten. Bevoksning: 1980: Græs

1981 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-50
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1981 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3732/81
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 3732/81
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Dysse med høj. Højen er bevokset med græs, hyben, brændenælder og buske. I kammeret står et lille træ.

Litteraturhenvisninger  (0)