Stighøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030501-3

Fredningsnr.
291720

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Stihøj, 19 x 15, 2,5 m høj. Firkantet afpløjet, hul i mid- ten ujævn overflade. En stenrække er sat på højsiden i V graner.
Undersøgelsehistorie  (7)
1828 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Jordhøi med enkelte Randstene. Dens uregelmæssige Form hidrører fra, at Jord fra en Udgravning i Midten er kastet hen paa Siderne. Tværmaal 46-47 Fod; Høide omtrent 8 Fod. Den ligger en 20 Alen fra en høi, langstrakt Brink ud imod Beltet. (Fund fra Stighøi, øst for Langemark By. Se K. Hammers Brev, 10 Februar 1828, i Museets Arkiv; den kaldes Stie-Høyen i Thurahs Beskrivelse). Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Stihøj", 19 x 15 m., 2 1/2 m. høj; firkantet afpløjet, Hul i Midten, ujævn Overflade. En Stenrække er sat paa Højsiden i V. Graner.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, kaldet "Stihøj". Firkantet afpløjet. Uregelmæssig overflade. I toppen et 6,5 m x 7,5 m stort hul, der er 1,5 m dybt. En stenrække på vestlige højside. Beskadigelser: Hærværk: I NØ-skråning lige under toppen et 2,4 m x 1,5 m stort hul, der er mindst 1,5 m dybt. Friskgravet med opkastet jorddynge længere nede ad skråning. I hullet en kakkelovn, trillebør, brædder m.m. (film 13:50). Bruddet står helt frisk og er undermineret i skrænten nærmest højtop, så mere højfyld er styrtet ned og vil styrte ned. Affald: Jvf. foregående om "hærværk" dertil en trillebær i højtoppens hul. Andet: Stenrækken i vest: de synlige sten er faldet ud efter og resten kan sikkert ikke ses i det lange græs. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj med "flot plyndringshul". Vidt udsyn. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Selve højen er tæt bevokset med gamle nåletræer og hyld. Omkring højen mod syd og vest tæt krat.

Litteraturhenvisninger  (0)