Trehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030501-9

Fredningsnr.
291721

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Trehøj, 28 x 12 x 2,5 m. Overfladen noget hullet. I N og S oprejste sten; stejlt afgravet i S. Træer og krat.
Undersøgelsehistorie  (5)
1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Trehøj", 28 x 12 m., 2 1/2 m. høj; Overfladen noget hullet; i N. og S. oprejste Sten; stejlt afgravet i S. Træer og Krat.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, kaldet "Trehøj". Beskrivelse: Som fredningskort + ved højtoppens vestside et gammelt plyndringshul, ca. 3 m bredt (N-S) og 0,3 m dybt. Afmærkning: På højtop en 70 cm høj sten, der ved jorden måler 70 cm x 25 cm - flade sider. NB: Vanskelig nærmere at beskrive pgr. af tætvoksende krat. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Langhøj orienteret nord-syd. Mange sten synlige i overfladen. Højen er bevokset med løvtræer, nåletræer, buske og krat. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)