Tornhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030501-13

Fredningsnr.
291718

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tornhøj, 1,5 x 13 m. Firkantet opskåret. Beplantet med un- ge træer.
Undersøgelsehistorie  (6)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravhøi paa Toppen af en temmelig betydelig Banke; paa flere Steder ere Randstene bevarede; noget affladet oveni, men forøvrigt uudgravet. Tværmaal 31 Fod, Høide omtrent 4 Fod; 1500 Alen fra Sydskjellet af Marken. Bevoksning: 1980: Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Tornhøj", 1 1/2 x 13 m.; firkantet afskaaret; beplantet med unge Træer.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, kaldet "Tornhøj". Firkantet grundplan (gl. pløjning) med bratte sider. Beskadigelser: Vestside: 7 m af skråningen eroderet, så et brat, næsten lodret brud er fremkommet, og som er optil 1 m højt (film 13:54). Ca. 1/2 m under toppen en gammel rævegrav. Østside: ca. 8 m langt og 1 m højt brud, omtrent lodret. Tildels dækket af trærødder og grene. (film 13:56). JGB den 13.10.1988: Alt er ok. Bevoksning: 1980: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er tæt bevokset med løvtræer. Højen er frahegnet ud mod marken.

Litteraturhenvisninger  (0)