Vester Dyrbjerg

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030502-18

Fredningsnr.
301712

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, Vester Dyrbjerg, 3 x 15 m. Mod S er der bortgravet lidt.
Undersøgelsehistorie

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Godt bevaret og med Kantstene. 48 Fod i Tværmaal, 12 Fod høi. Bevoksning: 1980: Græs

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Vester Dyrbjerg", 3 x 15 m.; mod S. er der bortgravet lidt.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, kaldet "Vester Dyrbjerg". Jævnt rundet høj med flad skråning i S. I overfladen ses pletvis marksten. Beskadigelser, Natur: Ca 1/2 m under top ses i den sydlige skråning (film 12:58) et 5 m langt og 1 m højt, omtrent lodret brud, så højfyldeen, der består af tætliggende sten, ses (mærket A på skitse). Ca. 1/2 m over den nordlige højfod (skitse: B) er et 4 m langt og 0,3 m højt brud, hvori fylden stikker frem. Bruddet er nu nærmest dækket af mos. JGB, den 6.10.88: A) Er gammel (råstof-?) indgravning fra S, nu helt tilgroet sammen med det af PPE nævnte brud. B) Helt tilgroet. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj. Vidt udsyn. Ligger i en spredt højgruppe langs Kyst. Bevoksning: 1980: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er græsklædt.


Billeder

Oversigtsfoto set fra N
Brud i sydsiden set fra Ø
Oversigtsfoto set fra S
Oversigtsfoto set fra V
Foto, oversigt