Koldby

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030502-8

Fredningsnr.
301720

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj på "Slåbjerg". 1,5 x 17 m. Gennem højmidten en 4 m bred gennemgravning, der i NØ har blotlagt 4 randsten. 2 andre randsten i SV; nær toppen 2 store, rejste sten.
Undersøgelsehistorie

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Helt gennemgravet fra Nord til Syd. Ingen Oldsager fundne. Flere Kantstene synlige. Tværmaal 48 Fod. Høide 5 Fod.

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj paa "Slaabjerg", 1 1/2 x 16 m., dybt kløftet, stærkt udflydende; 2 oprejste Sten paa Toppen.

1989 Museal berejsning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj på "Slåbjerg". 1,5 x 17 m. Gennem højmidten en 4 m bred gennemgravning, der i NØ har blotlagt 4 randsten. 2 andre randsten i SV; nær toppen 2 store, rejste sten.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Uploadet fotos, som var registreret på forkert høj.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs og enkelte løvtræer. Beliggende i græsmark.

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Beliggende i græsmark.


Billeder

Oversigtsfoto set fra SV
Oversigtsfoto set fra NV
Oversigtsfoto set fra N
Oversigtsfoto set fra NØ
Oversigtsfoto set fra NØ