Kolby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030502-13

Fredningsnr.
30179

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 21 m. Ovennævnte høj må ikke ændres, fjernes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggel- se af sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (13)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravhøi, 55 Fod i Tværmaal, 9 Fod høi; Indgravet paa flere Steder, dog i det Hele taget vel bevaret. Kantstene sees paa flere steder ved Foden. (Store Ertebjerg ?). Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1941 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 3017:9, Status: B

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 18 m; flere Randsten ses; beplantet.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Flad, ujævn top. Ujævn sider, især lige Ø for højtop en del ujævnheder, der dækkes af fyrretræer. Det største hul er her ca. 3. m bredt og 1/2 m dybt. Det flader ud mod højfod (gl. plyndringsgrøft?). Omgivelser: Andet: Hav, klit, strand. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj. Vid udsyn. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1983 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F53-5734
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1983 Tinglysning
Journal nr.: F53-5734
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F53-5734
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, 3 x 21 m.

1983 Aflysning
Journal nr.: F53-5734
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 5205/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 5205/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs og brombær. Beliggende i græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)