Kolby

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030502-13

Fredningsnr.
30179

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 3 x 21 m. Ovennævnte høj må ikke ændres, fjernes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggel- se af sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravhøi, 55 Fod i Tværmaal, 9 Fod høi; Indgravet paa flere Steder, dog i det Hele taget vel bevaret. Kantstene sees paa flere steder ved Foden. (Store Ertebjerg ?). Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1941 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 3017:9, Status: B

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 18 m; flere Randsten ses; beplantet.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Flad, ujævn top. Ujævn sider, især lige Ø for højtop en del ujævnheder, der dækkes af fyrretræer. Det største hul er her ca. 3. m bredt og 1/2 m dybt. Det flader ud mod højfod (gl. plyndringsgrøft?). Omgivelser: Andet: Hav, klit, strand. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj. Vid udsyn. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1983 Uspecificeret aktivitet
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1983 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1983 Diverse sagsbehandling
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, 3 x 21 m.

1983 Aflysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1983 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs og brombær. Beliggende i græsmark.


Billeder

Oversigtsfoto set fra N
Oversigtsfoto set fra SØ
Oversigtsfoto set fra S
Foto, oversigt