Kolby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030502-14

Fredningsnr.
301710

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,7 x 12 m. Lavning i nordsiden. Ovennævnte høje må ikke ændres, fjernes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyg- gelse, henlæggelse af sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (13)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Gravhøj, 34 Fod i Tværmaal, 5 Fod h. Jevnt godt bevaret, undtagen i den søndre Side. (Store Ertebjerg ?). Bevoksning: 1980: Græs

1941 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 3017:10, Status: B

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 1/2 x 11 m.; Lavning i Nordsiden.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I NØ-kvadrant et ca. 4 m stort indhak, ca 1 m dybt. Omgivelser: Andet: Klint, strand og hav. Bevoksning: 1980: Græs

1983 Aflysning
Journal nr.: F53-5734
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1983 Tinglysning
Journal nr.: F53-5734
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1983 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F53-5734
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F53-5734
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, 1,7 x 12 m. Lavning i nordsiden.

1983 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 5205/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 5205/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er græsklædt og beliggende i græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)