Store Grættebjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030502-21

Fredningsnr.
301713

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 18 m. Ret flad.
Undersøgelsehistorie  (6)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille, temmelig flad og noget afskaaren ved den søndre og Østlige Side; den synes at indeslutte en Steenkjerne. Tværmaal 56 Fod; 5-6 Fod høi. Bevoksning: 1980: Græs

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 1/2 x 18 m.; ret flad.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Flad, ujævn top (ca. 9 m i diameter), der flader fra S mod N. To mindre huller i højtoppen, det ene omtrent midt i og ca. 1,5 m stort og 0,3 m dybt. Beskadigelser, Natur: Ved NØ-skråning intet vegetationsdække, og højfylden står her åbent i et 3 m langt og 1 m højt område. Et par hovedstore sten ses (brudet ikke alvorligt). §53(?): Henholdsvis 15 m og 23 m syd for høj et luftmeldetårn og et skur - se 3017:14. JGB den 6.10.1988: Luftmeldetårnet står nu mellem denne høj og nr. 14. Tolerabelt men ikke ideelt. Nåletræerne S or høj nr. 14 er nu 8 - 10 m høje og kan ikke umiddelbart påbydes fjernet. Lis Nymark, Samsø museum, meddeler at ejeren gerne vil have (hjælp til at få) højene soigneret. Ved pleje ville højene blive en landskabsmæssig gevinst. Bevoksning: 1980: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs, lidt træer og krat/buske. Bar plet uden græs på sydsiden.

Litteraturhenvisninger  (0)