Stolpehøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030502-25

Fredningsnr.
301717

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 12/9 1930 Aage lensgreve Danneskiold-Samsøe til grevskabet Samsøe. Stolpehøj, 4 x 23 m. Foden afpløjet til 1 m højde.
Undersøgelsehistorie

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En rund og velbevaret Høi, Tværmaal 60 Fod; Høide 8-10 Fod. Kornbevokset. Enkelte store Kantstene ved Foden.

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Stolpehøj", 4 x 23 m; Foden afpløjet til 1 m. Højde.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er tæt bevokset med træer. Intet græsdække.


Billeder

Oversigtsfoto set fra V
Oversigtsfoto set fra SØ
Oversigtsfoto set fra NV
Foto, oversigt
Foto, oversigt