Elmehøie

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030502-30

Fredningsnr.
301758

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Fr.nr. 3017:58 Gravhøj. Ca. 10 m i diameter og 2,5 m høj.
Undersøgelsehistorie

1874 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Danneskjold-Samsøe, beretning]: Udgravningen af den ene af Elmehøiene, den på Kortet med B betegnede; September 1874. Høien, som er 66 Fod i Tværmaal og ligger paa Kammen af en naturlig Banke, er rund og velbevaret. En større Steen, som ragede frem paa dens Top, viste sig at høre til en større Steenkiste, fra den yngre Bronzealder, anlagt på det naturlige Jordsmon, som var i 2 1/2 Fods Dybde, saaledes at selve den Kunstige, af Menneskehaand opkastede Høi var meget ubetydelig. Ingen Bundstene. Kisten var langagtig firsidet. Det indre Rum 4 Fod langt og afdelt ved en Tværrække af mindre Stene i to Kvadrater paa 1 Fod 10 Tr. Den østlige Grav var fyldt med Jord og Smaastene, og i Fylden fandtes Stumper af brændte Ben, som navnlig laa i Hjørnerne og paa to smaa flade Stene og ofte være ligesom stukne ind mellem Vægens Stene. En temmelig stor Steen var sat ned midt i Kisten, med den spidsere Ende nedad. Den vestlige Gravkiste var fyldt med sandblandet muld (uden indblandede Stene); der fandtes navnlig ved C en Del brændte Ben, forøvrigt Intet. I den vestlige Ende manglede Endesten eller Væggesten.

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den anden af Elmehøiene ligger paa Kammen af en naturlig Banke; rund og velbevaret; Udgavet i September 1874 af Grev C. F. Danneskjold-Samsøe; se vedlagte Beretning.

1874 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Høj, "Elmshøj", vistnok dannet ved Sammensmeltning af to, hvoraf den sydlige [sb 30B] 3 x 25 m., den nordlige [sb 30A] 2 1/2 x 10 m.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Høj, Elmshøj, vistnok dannet ved sammensmeltning af de 2, hvoraf den sydlige 3 x 25 m, den nordlige 2,5 x 10 m. Tinglyst 23/4 1943 Dobbelttinglysning indeholdende gravhøjene med fredningsnumrene 3017:19 og 3017:58. I 2018 er 3017:58 udskilt fra 3017:19.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er fuldstændig groet til i bl.a. slåen.


Billeder

Oversigtsfoto set fra SV
Oversigtsfoto set fra NØ
Oversigtsfoto af begge høje set fra SV