Sønder Tornhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030502-34

Fredningsnr.
30177

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Dipl. Sønder Tornhøj, 4 x 22 m. I vestl. del afgravet.
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Jordhøi af Tværmaal 66 Fod, omtrent 12 Fod høi; synes bygget indvendigt af Haandstene og større Stene; ikke urørt i den vestlige Del. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Søndre Tornhøj", 4 x 22 m.; i vestlige Del gravet.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj kaldet (Sønder)Tornhøj med stor afgravning i nordsiden. På sydskrænt to store sten. Beskadigelser Affald: Ved højfoden ses 3 stenbunker (NV, NØ, SØ). §53: Et ca 10 m x 10 m stort område middelbart Øst for højen er beplantet med 4 rækker løvtræer (stammetykkelse 10 - 25 cm), træerne er ca. 10 m høje. Afmærkning: På højtoppen står en 70 cm høj tildannet natursten med firkantet træsnit (25 cm x 20 cm)På stenens vestside står "O" i 1902 er usikkert. JGB 12-10-1988 Gamle markstensbunker som angivet af PPE, og gammel tilplantning med asketræer i række Ø for højen. Påtales ikke. Højens Ø-side er, på grund af tæt, mere end mandshøjt tjørne- og rosenkrat, uden bundvegetation, og derfor erosionstruet. Her bør soignering ske. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj Vidt udsyn Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. I ager. Miserabel høj. Højen er bevokset med græs og løvtræer bl.a. tjørn. Intet græsdække på østsiden. Beliggende på skrånende terræn, hvilket bevirker, at højen syner højest set fra øst. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs og løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)