Byhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030502-35

Fredningsnr.
30176

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Byhøj, 3 x 20 m. Sydsiden ret stejl. Firkantet afpløjet. Flad top. Enkelte randsten ses.
Undersøgelsehistorie  (6)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En meget betydelig Jordhøi med store Randstene synlige paa flere Steder. Tværmaal 67 Fod, Høide 8-9 Fod. Meget flad foroven, Midten nogen gjennemgravet, Nord- og Sydsiden afskaarne. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Byhøj", 3 x 20 m.; Sydsiden ret stejl; firkantet afpløjet; flad Top. Enkelte Randsten ses.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, kaldet "byhøj". Flad, 13 m x 16 m stor topflade. Stejle sider med to ""slisker" i Ø og V. Slidskerne går ikke helt ned til højfod. 10 randsten i Ø og 7 randsten i V og NV. Beskadigelser: Natur: Ca. 1,5 m under højtoppen i sydskråning er der sket et skred, ca. 6 m langt og op til 0,5 m højt. Fylden er der ved blottet (film 12:38) (påtalt til fredningsnævnet). Kreatur: Der går heste på marken og de har trådt græstørven i stykker. (mærket med H på skitse). Især er det gåret galt i NØ-hjørnet, hvor græsset er helt væk. Bevoksning: Spredt langs skråning en del løvtræer. JGB den 12.10.88: De gamle beskadigelser nu udbedret. På hhv. Nø- og NV-hjørnet ligger foran højfoden nu 2 små nye markstensbunker (fra 1 ÅR). Ca. 25-40 sten i hver. Påtales ikke, men de bør ikke øges. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med løvtræer på siderne. Derudover græs, lidt krat og brændenælder. Højen er beliggende i nyplantet juletræsplantage. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)