Kubehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030502-36

Fredningsnr.
30175

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Kubehøj", 2 x 20 m. Afgravet i siderne, spids top. Enkel- te randsten ses. Vedr. rettelse til fredningsbeskrivelsen, se brev fra Århus af 20.12.1979 i deklarationsarkivet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jordhøi, liggende paa et jævnt Høidedrag; Tværmaal omtr. 34 Fod, Høide 6 F. Randstene sees paa flere Steder. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kubehøj", 3 x 20 m.; afgravede Sider, spids Top. Spredte Fyrretræer.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, kaldet "Kubehøj". Firkantet grundplan og stejle sider. Højtoppen danner en plan flade, 3m x 4m stor, og falder fra V mød Ø. Enkelte randsten. Beskadigelser: Affald: En gammel jernplov ved højfod. Agerbrug: Højfoden er pløjet op i Syd- og Vestsiden, så et 1/2 m højt stejlt brud er fremkommet (fild 12:30-34). - På skitse mærket med -. Bevoksning: På den græsbevoksede høj står løvtræer sprdet langs højfoden. JGB den 12.10.88: Ingen nærpløjning mere. Den gamle svingplov står stadig på N-siden men er så fastankret i jorden at den ikke er til at rokke. Æstetisk er den uden betydning. Ej videre påtale. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs og løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)