Løghøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030502-39

Fredningsnr.
291728

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Løghøj, 2 x 15 m. Flere randsten ses.
Undersøgelsehistorie  (6)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En fuldstændig velbevaret Kæmpehøi med næste fuldstændig Krands af store Randstene; den ligger paa en anselig Bankes Top. Høide, regnet fra Kantstenene, 5-6 Fod; Tværmaal 46 Fod. Bevoksning: 1980: Græs

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Løghøj", 2 x 15 m.; flere Randsten ses.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, kaldet "Løghøj". Højen ligger på en firkantet afpløjet bakkeknold, ca. 15 m x 23 m stor. 2 m oppe ad bakkeknolden ses randstene til højen. I højtoppen et ca. 3 m x 1,5 m stort hul, ca 0,4 m dybt. Beskadigelser: Foden af den sydlige del af bakkeknolden er meget stejl og står uden vegetation p.g.a. pløjning. En del af fyldet optil randstenskæden er derved eroderet. Det åbne brud er op til 0,9 m højt. (film 15: 73). ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj. Vidt udsyn. Bevoksning: 1980: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs og løvtræer. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)