Janviges Høj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030502-43

Fredningsnr.
291729

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Janviges Høj, 2 x 10 m. I midten stensætning af 10 randsten og 1 dæksten.
Undersøgelsehistorie  (8)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Jordhøi af oval Form, liggende paa en ubetydelig Banke. Den synes opkastet af Jord, stærkt blandet med store Stene og Flintstykker. Midt paa den rager en større Sten op. Siderne ere overalt stærkt afskaarne; Toppen helt affladet. 7 større Randstene. Skitsen er tagen fra Syd-vest. Bevoksning: 1980: Løvtræer

1874 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Janviges Høj", 2 x 10 m.; i Midten Stensætning af 10 Randsten og 1 Dæksten.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med megalitgrav. "Janviges" eller "Jannes" høj. Jordfyldt jættestuer kammer (?) hvor den dækkende høj er fjernet. De meter høje sten 1 - 6 står tæt sammen. Noglen af dem hælder svagt indad. I alt er 15 sten tilstede, heraf 1 dæksten, 1 sten SV for høj, samt en mulig gangsten. Bevpksning: Vildt højt krat af forskellige træer og buske. JGB: 10.10.88: Næppe jættestue. De opretstående sten (1-7) virker ikke bærestensagtige og har "facade" udefter - de er snarere randsten i en lille langdysse. Dækstenen hviler muligvis over et lille intakt kammer, af hvilket en mulig bæresten (11) ses. Bundvegationen helt bortskygget i erosion truer. Skal plejes. Bevoksning: 1980: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er beliggende på en lille bakke. Bevokset med græs, et stort løvtræ mod nord, et stort nåletræ mod syd samt hybenkrat mm. Beliggende i græsmark. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)