Frydenshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030504-4

Fredningsnr.
28174

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Frydenshøj, 2 x 15 m. Noget afgravet på siderne. Beplantet. Matr. nr. 4i: Høj i skel til matr. nr. 4h. Se denne.
Undersøgelsehistorie  (6)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Øst for Byen; Gravhøi med en Tjørnehæk paa den østlige Side; omtrent Halvdelen er bortskaaren. Tværmaal 47 Fod, Høide omtrent 6 Fod. Bevoksning: 1980: Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Frydenshøj", 2 x 15 m., noget afgravet paa Siderne; beplantet.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Beskrivelse: Høj kladet "Frydenshøj".Uregelmæssige sider, hvor der tidligere må være gravet af sydsiden. §53: (?) A: Lige N ved højfod et 2m x 2 x 2 m stor træskur med bliktag. B: ca. 2 m øst for højfod en 3 m x 5 m stort grønmalet træhytte med sadeltag beklædt med tagpap. Ca. 3 m højt. Alder: Måske samtidig med stuehuset, ellers ca. 15 - 20 år. (ikke påtalt. Bevoksning: 1980: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er fuldstændig groet til i ahorn og snebær mm.

Litteraturhenvisninger  (0)