Bisgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030504-18

Fredningsnr.
29175

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 2917-1, 2, 4, 3, 6, 5. Tingl.: 19/2 1921. lensgreve, Aage Danneskiold-Samsøe til Samsøe. Afmærkn.: MS 1921, Kjær. Høj, 9 x 12 m. Lavning i top.
Undersøgelsehistorie  (6)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravhøi, som ligger lavere end de to foregaaende [sb.17A-17B]. Den er udgravet lige ind til Midten og ned til Bunden. 3-4 Fod høi. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 9 x 12 m., 2 m. høj, Lavning i Top.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I højtoppen et 3-4 m stort rundt hul, ca 1 m dybt. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs og krat. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)