Nør Vols Høi

Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030504-11

Fredningsnr.
28175

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 3/6 1897, Mette Kirstine Sørensen. Dipl. Afmærkn.: MS 1921, H. Kjær. Langdysse 32 x 8 m. Dæksten ses. Randsten: 22 + 4 + 16 + 2. NMI: "Niels Hos Høj"
Undersøgelsehistorie

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i Retning N.V. til S.Ø. mod Nord 22 Stene, mod Syd 16 Stene; mod Øst to liggende Endestene, (den ene 6 1/2 Fod lang og 4 Fod bred) mod Vest er der fire Endestene. Hel længde 97 Fod; Brede i den østlige Ende: 25 Fod, i Midten 27 Fod. 58 Fod fra den østlige Ende rager en stor Sten op af Jorden (7 Fod lang, 5 Fod bred); det er formodentlig en Overliggersten. Langdyssen, der i det Hele er velbevaret (enkelte Stene ere borttagne) ligger paa forholdsvis fald Mark og har indvendig en Jordhøining paa omtrent 3 Fod, Skraaningen nedad Siderne har fortsat sig ud over Stenene, som omslutter Gravstedet. (I.M. Petersens Tegning). Den fortjente at (restaureres og) fredes. Bevoksning: 1980: Løvtræer

1874 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1921 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fund af skålsten.

1921 Privat opsamling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 32 x 8 m.; Dæksten ses. Randsten: 22+4+16+2.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, kaldet "Niels Halses Høj". Langhøj med randsten og 1 dæksten på flad top. (JGB: den 13.10.1988: Stadig den samme ulovlige beplantning V og N for dyssen). 31 randsten synlige mod 44 i ældre beskreivelse) + 1 dæksten. Sten mærket med X er udvæltet.(se tegning på berejserskema). Meget overgroet langs siderne. Selve stenhøjen måler ca. 8m x 32 m. De her anførte mål inkludere skråningen. §53: Inden for 5 m vest for høj findes en beplanting af bjergfyr (højst 5 år gammel). Nord for højen findes inden for 5 m en del nåletræer (ikke over 10 år gamle) samt en del hyld (der kan være selsåede). De anførte mål er regnet fra sten. Affald: 2 store kvarsbunker ligger på højtoppen. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret, flot langdysse. Kunne ved pleje blive et af samssøs smukkeste fortidsminder og en usædvanlig seværdig dysse. Ingen bundvegetation (bortskygget). Adgang kunne (m. ejers tilladelse) let etableres fra landevejen og via det udyrkede, p.t. uindhegnede areal mellem denne og dyssen. Bevoksning: 1980: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Langhøj. Græsklædt.


Billeder

Oversigtsfoto set fra SV
Oversigtsfoto set fra NV
Oversigtsfoto set fra V
Foto, oversigt