Bisgaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030504-12

Fredningsnr.
29171

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Fælles kort for 2927-1, 2, 4, 3, 6, 5. Tingl.: 19/2 1921, lensgreve Aage Danneskiold-Samsøe til Samsøe. Afmærkn.: MS 1921, Kjær.
Undersøgelsehistorie

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lav Høi paa flad Mark, gjennemgravet for ikke ret lang Tid siden helt ned til Midten og ind til Centrum. En Del større Stene ligger nordentlig i den udgravede Del. Flere Smaa Randstene synlige. Tværmaal: 36 Fod; Høide omtrent 3 Fod. Den deelvise Udgravning er Sket ved ind Gang fra Øst til Vest. Bevoksning: 1980: Græs

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 1/2 x 12 m.; lille Hul i Top.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. 6m langt og optil 2 m bredt og ca. 0.5 m dybt hul i højtop. Bevoksning: Begyndende tornet krat bevoksning. Bevoksning: 1980: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs og lidt hyben.


Billeder

Oversigtsfoto set fra Ø
Oversigtsfoto set fra V
Oversigtsfoto set fra S
Foto, oversigt