Bisgaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030504-14

Fredningsnr.
29172

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Brandgrav i stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Fælles kort for 2917-1, 2, 4, 3, 6, 5. Tingl.: 19/2 1921. lensgrave Aage Danneskiold-Samsøe til Samsøe. Afmærkn.: MS 1921, Kjær. Høj, 2 x 15 m. Ujævn overflade.
Undersøgelsehistorie

1874 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor og velbevaret Jordhøi paa Toppen af en Banke. Tværmaal 43 Fod. Høide fra nogle Stene, som rage frem midtveis paa Høiens Sider: 4 Fod. Ved en Udgravning, som foretoges den ll September 1874, viste det sig, at den kunstige Høi var meget mindre, end det syntes, idet den var lagt udenom den naturlige Bankes Top. Den indeholdt en Del smaa, uordentligt byggede, flade Stenkister, i hvis hule Rum fandtes Stumper af brændte Ben og smaa Broncegjenstande. Se vedlagte nærmere Beretning. (Yngre Broncealder). Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 15 m.; ujævn Overflade.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med ujævn, hullet topflade. Beskadigelser: I højens sydskråning ca. 1,5 m opad højfod findes spredte huller uden vegetation over et ca. 4 m langt stræk (film 16:45). Bevoksning/pleje: I de græsklædte partier findes små tornede planter, som i løbet af nogle år kan brede sig over hele lhøjen. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj. Vid udsigt. Ligger i en højgruppe. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs, lidt krat og enkelte buske. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.


Billeder

Oversigtsfoto set fra SØ
Oversigtsfoto set fra V
Foto, oversigt
Foto, oversigt